ช็อปกระจาย สินค้าทุกชนิด

วันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2559

กล้วยทุกชนิด ต้อง ออกหน่อ

กล้วยทุกชนิด ต้อง ออกหน่อ กล้วยหอมก็เข่นกัน
ประมาณ อายุได้ 3 เดือน ถ้าเลี้ยงอย่างสมบูรณ์
มันจะแทงหน่อขึ้นมา
หน่อชุดแรกๆ อย่าไปขุดมันออก แต่ปาดทิ้งให้ติดดิน
.
ให้มันเหลือโคนเอาไว้ เป็นรากฐาน มันจะเพิ่งแรงยึดเหนี่ยว

กอยิ่งใหญ่ ความแข็งแรงของกอ จะมากขึ้น
นั่นจะทำให้ไม่ล้มง่าย เวลาลมแรง
แค่คอยปาดหน่อเอาไว้
นั่นคือ กล้วยหอมไม่นิยมขุดหน่อ จนกว่าจะตัดเครือ
ด้วยเหตุผลนี้ละ
แต่ถุามว่า ขุดได้ไหม+
รอให้อายุสัก 5-6 เดือน ให้หน่อรากฐาน มันเยอะๆก่อน
แล้วค่อยขุดแยกได้นิดหน่อย อย่าเยอะ มันกระเทือนราก มีผล ถึงจำนวนหวี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น