ช็อปกระจาย สินค้าทุกชนิด

วันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2559

ช่วง ตากแห

ช่วง ตากแห
คนหาปลา จะยิ้มเมื่อน้ำมา
ถ้าหน้าแล้ง เขาจะตากแห แล้วไปทำอย่างอื่น
.
งานเกษตร ก็เหมือนกัน
.
มีขึ้นมีลง ลุงถึงบอกว่า ลงมือก่อน รีบก่อน จะได้เปรียบ

ถ้าตลาดวาย ก็คือช่วงตากแห ของคนหาปลา
.
วันนี้ ที่ลุงบอก คือ กล้วยยังไม่พอขาย
หน่อยังไม่พอขาย
คนที่ลงมือด้วยความรวดเร็ว จะมีรายได้ หลายทางมาก มีโอกาส
ที่จะทำเงิน กว่าคนที่ลังเล
ชาวเกษตร กำลังปรับตัว เรียกว่าอยู่ในช่วง ผลัดเปลี่ยน อาชีพ
จากการทำนา ทำอ้อย ข้าวโพด มาสู่ การผสมผสาน
กล้วย จะเป็นพืช อันดับด้นๆ ที่คนนึกถึง ในสวนผสมยุคใหม่
ทุกแปลง จะต้องมีกล้วย ฉนั้น ความต้องการยังสูงอยู่
.
น่าจะไปได้ อีก 2-4 ปี ระหวา่งผลัดเปลี่ยนนี้
จากนั้น เกษตร ยุค คนมีความรู้ มีการศึกษา จะกว้าเข้ามา
พร้อมเทคโนโลยี่
.
แม้กระทั่งวันนี้ ลุงยังคิด ขึงแสลน ทั้ง 5 ไร่ของลุง เพื่อลดความร้อนเลย
คิดถึงระบบน้ำ ที่ยิงขึ้นฟ้า(น้ำบ้านเราเยอะ ไม่ต้องประหยัด เหมือนเมืองนอก มากนัก)
คิดถึงโรงเรือนระบบปิด สำหรับปลูกผัก ใต้แสลนพรางแสง
ถ้าเราไม่พัฒนา ราคามันจะไม่ได้
ทุกวันนี้ผักกินแล้วตายทันที แทบทั้งนั้น ฉีดเย็นเก็บเช้า ทุกอย่าง
ต้องเริ่มหันมามองแบบนี้กันแล้วนะ คนกินก็ไม่ต้องการตาย
เราจะเพิ่มทางเลือกให้คนกินอย่างไร
อยู่ที่เราสื่อสารกับคนกิน
แต่เราต้องเริ่มที่ตัวเราก่อน ทำให้ดูก่อน เท่านั้นละ
วันนี้ยังไม่ลงมือทำ แค่ลงมืคิด เราก็ถือว่า เราได้กว้า ไปอีกขั้นนึงแล้ว
ลองๆ คิด ลองทำกันดู
แต่ลุงนะ แอบๆ ทำแล้วละ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น