ช็อปกระจาย สินค้าทุกชนิด

วันจันทร์ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2561

คาเวนดิช ออกพรึบ พร้อมๆกันทั้งสวน

การที่เขาออกได้พร้อมกันทั้งสวน ที่ 3000 ต้น
นั่นหมายถึง การดูแล อย่างสม่ำเสมอ ทั่วถึงกัน
แสดงถึงความเอาใจใส่ ของเจ้าของสวน อย่างดี
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น